Boer, Annie de

Voornaam: 
Annie
Voorletters: 
A.W.
Voorvoegsel: 
de
Achternaam: 
Boer
Geboortejaar: 
1916
Geboorteplaats: 
Amsterdam
Geboorteland: 
Nederland
CV: 

Annie Wilhelmina de Boer is geboren te Amsterdam op 1 april 1916. Zij woont op adres Sluisstraat 56-1 te Amsterdam. Haar vader is de edelsmid Ch. A. de Boer. Annie begint in het schooljaar 1936-1937 de opleiding aan het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs (IvKNO) aan de Gabriël Metsustraat 16 te Amsterdam bij de keramiekafdeling o.l.v Bert Nienhuis. In de IvKNO-leerlinglijsten komt haar naam voor het laatst voor in het schooljaar 1939-1940. Zij woont dan Sluisstraat 56-3. Omdat Bert Nienhuis in 1938 met pensioen gaat heeft Annie ook nog les gehad van Wim de Vries. Annie huwt met de heer de Mik. Over hem en over het verdere leven van Annie zijn geen gegevens bekend.

Mogelijk werk en signatuur

In de collectie van Capriolus bevindt zich een kom van roodbakkende klei met een wat dunne tinglazuur Aan de binnenzijde is een liggend veulen ingekrast. In de combinatie van roodbakkende klei met deze glazuur treffen wij de invloed van Wim de Vries aan en zien wij gelijkenis met werk van Lucie Q. Bakker. Ook de manier van signeren verraadt de invloed van Nienhuis / De Vries. Deze kom is gesigneerd AB. Omdat met die afkorting in de IvKNO-leerlinglijsten alleen Annie de Boer in aanmerking komt schrijven wij voorlopig deze signatuur aan haar toe (Informatie onder grote dank ontvangen van Marieke en Bert-Jan Baas).

Afbeeldingen: kom in roodbakkende klei met een dunne tinglazuur, aan de binnenzijde ingekrast een liggend veulen, gedateerd 10-7-40 (coll. Capriolus); signatuur AB (toegeschreven aan Annie de Boer).