De Van Achterbergh prijs 2014 naar Struktuur '68

Op vrijdag  22 augustus  a.s. zal in het Keramiekmuseum Princessehof te Leeuwarden aan de Stichting  ‘Struktuur 68’ de Van Achterbergh prijs 2014 worden uitgereikt . De Van Achterbergh-prijs, groot € 15.000, wordt eens per 2 jaar toegekend aan een persoon of instelling  waarvan het oeuvre of de activiteit een bijzondere bijdrage  betekent of heeft betekend voor de ontwikkeling  van de hedendaagse keramische kunsten  in Nederland.
De prijs is ingesteld ter nagedachtenis aan de oprichter van de stichting, de keramiekverzamelaar en –kenner J.W.N. van Achterbergh. In 2009 liet hij zijn vermogen na  aan de stichting Van Achterbergh-Domhof om te dienen tot ondersteuning van kunsten en wetenschap, in het bijzonder de keramische kunsten. Het stichtingsbestuur benoemt de laureaat op grond van een rapport, uitgebracht door een onafhankelijke jury. De jury bestaat ditmaal uit  mevr.drs. K.A.A.J.M. Gaillard, mevr. C. Koch en Ir. F.v.d.Zweep.
De eerste Van Achterbergh-prijs zal worden uitgereikt aan stichting 'Struktuur 68'  te Den Haag in de personen die de grondleggers zijn, de heren Henk Trumpie en Jacques van Gaalen.