Uitnodiging tot voorintekening nieuwe publicatie

Nieuw te verschijnen boek

Keramisch bedrijf Herman van den Kroonenberg
Blerick
Kroon - l’Ancora, 1955 - 1968

Auteur: Sieni Luiken-Pluis

Tussen 1955 en 1968 vervaardigde het Keramisch bedrijf H. van den Kroonenberg te Blerick bij Venlo een veelheid aan producten die representatief zijn voor de wooncultuur van de jaren vijftig met karakteristieke wandversieringen. Thema’s waren bij voorbeeld rock and roll, teenager time en de vele profielkopjes met toen modieuze kapsels.
De producten van Herman van den Kroonenberg, gemerkt met Kroon of later vanaf ca. 1958 met l’Ancora, sloten qua vormgeving en decoratie volledig aan bij de moderne keramiek van die tijd met zijn asymmetrische vormen en leverde een belangrijke bijdrage in Nederland aan deze internationale stijlperiode.
Het boek biedt een schat aan informatie en wordt een belangrijk naslagwerk voor iedereen die geïnteresseerd is in de producten en de geschiedenis van dit bedrijf. Het bevat talrijke nooit eerder gepubliceerde gegevens over het bedrijf, de producten en het personeel.
Het spreekt vanzelf dat wordt ingegaan op de geschiedenis van het bedrijf, het productieproces en de toegepaste technieken.
In dit boek worden talloze producten als vazen, borden, rookgerei en tegels afgebeeld en beschreven, evenals  de ca. 110 verschillende profielkopjes die bij de tieners van de jaren vijftig zo populair waren. Ook bevat het boek een duidelijk overzicht van de meer dan dertig uitvoeringen.
In de bijlagen wordt een uitgebreid overzicht gegeven met afbeelding van alle ons bekende modellen.
Het boek met ruim 1500 afbeeldingen biedt een schat aan informatie en is daardoor onmisbaar voor elke verzamelaar.

Ten slotte zijn in dit boek alle bekende uitgaven opgenomen van Onze Ambassadeur, het maandelijks contactorgaan van het bedrijf met nieuwtjes over de producten, prijslijsten en andere wetenswaardigheden.
Behalve de verzamelaar en de liefhebber van de interieurkunst van de jaren 1950 en 1960, zal dit boek ook mensen aanspreken met belangstelling voor sociale geschiedenis en voor de geschiedenis van Venlo en omgeving.

De prijs van het boek zal - bij voorintekening - ca. 35 euro bedragen (exclusief eventuele portokosten) en zal bij voldoende voorintekeningen verschijnen bij de Primavera Pers te Leiden.
De voorintekenaars zullen met naam vermeld worden in het boek (tenzij liever niet).

Mocht u geïnteresseerd zijn in dit boek dan kunt u uw naam en adresgegevens doorgeven aan:
Mw. Sieni Luiken-Pluis
Noordloo 45
9468 AV Annen
Tel. 0592 271194
Email: ffluiken@hotmail.com